FIREMNÉ AKCIE

 • organizovanie firemných športových dní
 • teambuldingové akcie
 • oranizovanie kultúrno-spoločenských podujatí
 • zabezpečovanie nafukovacích atrakcií /hrady, trampolíny, ihriská, kĺzačky/
 • kompletný gastro - party servis
 • barmanská show
 • zabezpečenie ubytovania podľa požiadaviek klienta
 • reklamná a propagačná činnosť
 • produkcia foto & video záznamov
 • design & tvorba WWW
 • hudobná produkcia
 • ozvučenie a osvetlenie
 • moderovanie akcií a podujatí
 • profesionálne ohňostroje